logotype

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (ΠΟΛΩΝΙΑ)

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (Πολωνία)

 

 http://www.cb.szczecin.pl/

 

 

Το SZCZECIŃSKASZKOŁAWYŻSZACOLLEGIUMBALTICUM ιδρύθηκε το 2000 και διαρκώς κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο βόρειο τμήμα της Πολωνίας. Το Balticum Collegium χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης . Οι σχολικές αρχές έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα ίδρυμα που δίνει στους φοιτητές του μια σταθερή εκπαίδευση και, συνεπώς, ένα καλό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους ζωή . Ο στόχος του είναι να δοθεί στους νέους ανθρώπους μια σφαιρική γνώση που περιλαμβάνει πολλούς τομείς , έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μια διεπιστημονική εκπαίδευση παρέχοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες στη δύσκολη αγορά εργασίας, τόσο στην Πολωνία όσο και σε διεθνές επίπεδο .

Το Balticum Collegium διεξάγει τη διαδικασία της εκπαίδευσης , σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του Υπουργείου Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη Διακήρυξη της Μπολόνια που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση και μια κοινοτική περιοχή για τη επιστημονικής έρευνα. Το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες σχολές : παιδαγωγικής επιστήμης , Οικονομίας και διαχείρισης , πολιτικής επιστήμης και σπουδές ξένων γλωσσών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές

Η αποστολή του ιδρύματος είναι να παρέχει άριστη εκπαίδευση , καθώς και την ελκυστικότητα και την εμπορευσιμότητα των προτεινόμενων προγραμμάτων . Η Εκπαιδευτική προσφορά προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς . Εξασφαλίζει την ανάπτυξη του διανοητικού δυναμικού, των φοιτητών κα διαμορφώνει τις διαπροσωπικές , ηγετικές δεξιότητες καθώς και αυτές που αφορούν στην συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων . Αναπτύσσει την πειθαρχία , τη δημιουργική σκέψη , την αποτελεσματικότητα , την ευελιξία και την επιχειρηματικότητα .

Ένα σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου είναι η διάδοση της παραγωγής του ιδρύματος και η ανταλλαγή εμπειριών μέσα από συνέδρια και σεμινάρια . Το Balticum Collegium οργανώνει εθνικά και διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικά συνέδρια που είναι ιδιαίτερα σεβαστά και προσελκύουν ομιλητές τόσο από το ακαδημαϊκό προσωπικό μας, όσο και καθηγητές και επαγγελματίες από διάφορους τομείς της οικονομίας .

Το Balticum Collegium βρίσκεται στη δυτική Πολωνία, στην πόλη του Szczecin που εμφανίζει σήμερα δυναμική ανάπτυξη και μια υπέροχη προοπτική να γίνει ελκυστική για τους διάφορους επενδυτές, αν και το ποσοστό απασχόλησης είναι 16,5%. Επιπλέον, το Szczecin είναι ένα σημαντικό ερευνητικό κέντρο που απολαμβάνει καλή φήμη σε όλο τον κόσμο. Το τεράστιο επιστημονικό δυναμικό της, ασκεί άμεση επίδραση στην ανάπτυξη της επιστήμης στη χώρα.

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές οικογένειες υποφέρουν από ανεπαρκή εισοδήματα, τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες δεν λαμβάνουν επαρκή φροντίδα , η πλειοψηφία δεν φοιτά στο σχολείο σε καθημερινή βάση. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να παρέχουν στα παιδιά τους με την επιθυμητή προσοχή τις αξίες της ζωής, ούτε με πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Balticum Collegium διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική εκπαιδευτική αγορά όσον αφορά τα πρόσθετα θεματικά μαθήματα για τις μειονεκτούσες ομάδες δηλαδή τα άτομα που προέρχονται από κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές, ενήλικες δίχως καμία κατάρτιση και άλλοι. Πρόθεσή της είναι να συνεργαστεί με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να παρέχει θεματικά εργαστήρια και σεμινάρια, καθώς και να προσελκύσει ομάδες-στόχους.

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα δίνει μια ευκαιρία να εμπλακούν σχολικές αρχές και ττοπικές κοινότητες στις προτεινόμενες δραστηριότητες και δράσεις.

 

 

FaLang translation system by Faboba