logotype

Action Synergy (Grecia)

UETP Action Link/ Action Synergy S.A. 
(Grecia)

Coordinator of the project

www.action.gr


Action Synergy S.A. este oorganizație privatăcu specific de instruire și implementare de aplicații ICT R&D, organizație care este activ implicată în dezvoltarea de metodologii de instruire, tehnologii educaționale și dezvoltarea/implementarea unor cursuri e-learning. Action Synergy S.A. are o experiență îndelungatăîn managementul și coordonarea Proiectelor Europene. Actualmente, coordonează șapte proiecte LLP, cea mai mare parte dintre ele în legătură cu problema folosirii ICT în educație: proiectul GLOSSA (505248-2009-LLP-GR-KA2MP) (www.ellinikiglossa.eu) cu privire la dezvoltarea materialului e-learning pentru limba Greacă,proiectul UETPNET (510635-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-ECUE) (www.uetpnet.eu) cu privire la promovarea colaborării între universități și întreprinderi care folosesc instrumente online, proiectul SUN.COM (511867-LLP-1-2010-1-GR-KA2-KA2MP) ce are ca obiect dezvoltarea de comunități de limbaj online, proiectul CREDNET (518802-LLP-2011-GR-LEONARDO-LNW) cu privire la acreditarea competențelor manageriale, proiectul NIREAS (2011-1-GR1-LEO05-0677) ce are ca obiect instruirea operatorilor de tratare a reziduurilor de apă provenind din fabrici, proiectul Roma T&T (357110-LLP-2011-GR-KA1-KA1MPR) cu privire la instituirea dezvoltării unui model pentrupreșcolarii de origine rromă  și proiectul METIKOS (517555-LLP-1-2011-1-GR-GRUNDTVIG-GMP) cu privire la promovarea integrării imigranților prin învățarea unor limbi străine. Încă de la înființarea sa, în 1987, organizația a participat într-un număr considerabil de proiecte europene educaționale, cum ar fi COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE,-Învățământ la distanță. Zonele cheie de expertiză ale Action Synergy’s S.A. includ: - Dezvoltarea de metodologii de învățare, Dezvoltarea de tehnologii educaționale, Dezvoltarea de cursuri și module care folosesc metodologii inovative cum ar fi: metodologii deschise/flexibilede învățare, e-learning (învățare asistată de computer), analiza nevoilor de învățare, dezvoltarea de profileprofesionale și listede aptitudini și competențe, dezvoltarea unor sinergii la nivel local, naționalșitransnațional.

Citește mai departe:Action Synergy (Grecia)

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (Polonia)

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (Polonia)

 

 http://www.cb.szczecin.pl/

 


 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM a fost înființată în 2000, fiind de atunci cotată ca una dintre cele mai bune Universități private din Nordul Poloniei. Collegium Balticum se caracterizează printr-un capital uman extraordinar și un potențial de dezvoltare enorm. Administrația instituției s-a preocupat să construiască o instituție care dă studenților săi o educașie solidă și, astfel, un punct de plecare extraordinar în viața lor profesională. Se dorește să se ofere tinerilor cunoștințe cât mai cuprinzătoare din diferite domenii, astfel încât aceștia să poată primi o educație interdisciplinară, oferindu-le o șansă sporită în obșinerea unui loc de muncă, pe dificila piață a muncii, atât în Polonia, cât și internațional.

 

Collegium Balticum desfășoară procesul de învățământ în conformitate cu cerințele și standardele date de către Ministerul Științei și Învățământului Superior, potrivit Declarației de la Bologna, care vizează crearea unei platforme comune de învățământ superior și o comunitate de cercetare științifică. Oferta educațională actuală include următoarele facultăți: științe ale educației, economie și management, Științe Politice și Studii de limbi străine, la nivelurile BA, MA, precum și studii post-universitare.

 

Misiunea instituției este de a oferi excelență în educație, ca și interesul înlansarea pe piață a unor programe propuse. Oferta educațională încearcă să se adapteze în mod constant la cerințele pieței. Aceasta asigură dezvoltarea potențialului intelectual al studenților și formele lor de educație interpersonală, leadership, munca în echipă, și de aptitudini de rezolvare a  problemelor. Se dezvolta disciplina, gândirea creativă, eficiența, flexibilitatea și spiritul antreprenorial.

 

O parte importantă a activității de cercetare este diseminarea rezultatelor instituției și schimbul de experiență prin organizarea de conferințe și seminarii. Collegium Balticum organizează seminarii interne și naționale, simpozioane și conferințe științifice, care sunt extrem de respectate și apreciate de către colegi, atât personalul academic propriu, precum și profesori și practicieni din diferite domenii ale economiei.

 

Collegium Balticum este situat în vestul Poloniei, în orașul Szczecin, care promite în prezent un potențial de creștere și perspective încurajatoare de a deveni atractiv pentru diferiți investitori, deși rata de ocupare a forței de muncă este de 16,5%. Mai mult decât atât, Szczecin este un important centru de cercetare care se bucură de bună reputație în lume. Potențialul său științific imens exercită o influență directă asupra dezvoltării științei în țară.

 

Este de observat că multe familii suferă din cauza veniturilor insuficiente, nu se acordă destulă atenție copiilorși tinerilor, majoritatea lor nu ajung la școală în fiecare zi. Părinții nu sunt capabili să ofere copiilor lor atenția dorită și să respecte valorile vieții, cu activități educative suplimentare. Collegium Balticum joacă un rol important pe piața educațională locală în materie de cursuri suplimentare tematice pentru grupurile dezavantajate, adică persoane din mediul social și economic dezavantajate, adulții necalificați și altele. Intenția sa este de a coopera cu autoritățile locale și regionale, în scopul de a oferi ateliere de lucru și seminarii tematice, precum și pentru a atrage grupurile țintă vizate.

 

Fiind o parte a proiectului, ți se oferă oportunitatea de a angaja autoritățile școlare și pe cele ale comunității locale în activități și acțiuni propuse.

 

Citește mai departe:SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (Polonia)

Supra Vita (Ungaria)

     Supra Vita (Ungaria)

                                                    

 http://www.supravita.hu/


Supra Vita Language School este o întreprindere individuală din localitatea Eger, situată în partea de Nord-Est a Ungariei. Scopul său este furnizarea unor servicii de instruire în limbi străine și alte cursuri, având o vechime de 12 ani deja, inclusiv limba maghiară, ca limbă a doua. Se organizează cursuri în diverse forme de predare: lecții publice pentru companii, de grup și față-în-față, de la copii mici la grupe de vârstă adultă. Suntemspecializațiîn satisfacerea nevoilor de formare, ne simțim provocați să lucrăm în programe de formare și instruire ale unor grupuri țintă, pentru companii cu așteptări specifice. Ne concentrăm pe metode inovative și investim continuu în formare pentru profesorii noștri. Am inițiat programe pentru grupurile defavorizate, am avut o serie de cursuri Granny, gratuite, pentru pensionari.

Școala noastră este o instituție privată acreditată, cu programe de limbă acreditate.

Peparcursul muncii noastre ne sprijinim reciproc cu Camera de Comerț și Industrie județeană. Unul dintre obiectivele noastre este de a stabili relațiiinternaționale pentru a ajuta cultura străină se integreze în procesul de învățare a unei limbi străine în Ungaria; alt obiectiv este să preluăm inițiative europene în ceea ce privește materialele și tehnicile de instruire. Suntem deschiși către schimburi interculturale, dezvoltăm programe de formare, să luăm parte la orice probleme ivite cu privire la aspectele de predare-învățare ale unei limbi.

Citește mai departe:Supra Vita (Ungaria)

Hellenic Culture Centre (Grecia)

Hellenic Culture Centre. 
(Grecia)

 

 http://www.hcc.edu.gr/


Centrul de Cultură Elenă, înființatîn 1995, este una dintre primele instituții de educație non- formală, care a oferit cursuri de limbi străine / limba greacă - limbăa doua. Centrul are o experiență în programe de formare profesor de limbă străină. Obiectivele instituției sunt de a promova învățarea și predarea limbilor străine și de a contribui la educația adulților și implementarea metodologieiunei educații interculturale. Activități de conștientizare  interculturală sunt de o importanță capitală în toate tipurile de grupe de învățare multiculturale. Centrul de Cultură Elenă a fost implicat in diferite proiecte naționale și europene privind educația interculturală, formarea cadrelor didactice, de schimb cultural sau e-learning. Toate grupele de cursanți au un caracter multietnic și multicultural, inclusiv seminare de instruire care au fost urmate de mulți profesori și cursanți adulți din întreaga lume. Centrul de Cultură Elenă are o experiență îndelungată în domeniul proiectelor europene legate de învățarea limbilor străine și educația adulților. Este partener responsabil pentru dezvoltarea materialelor de e-learning pentru limba greacă în proiectul GLOSSA (505248-2009 - LLP - GR - KA2MP), participă la proiectul SUN.COM (511867 - LLP -1- 2010- 1 - GR - KA2 - KA2MP) pentru dezvoltarea de comunități lingvistice online; în cadrul proiectului "Voceaculturilor"se ocupă de identificarea de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea abilităților de a vorbi în învățarea limbilor străine, iar în cadrul proiectului "Prieteni prin cultură" (2008-1 - GB2 - GRU06 - 001246) se ocupă de promovarea dialogului intercultural. În cadrul proiectului «instructor de limbă străină pentru limba maternă dezvoltă un curriculum de formare a formatorilor (LAMOTO)» (2008 -1- AT 1 - LE004 - 00079 - 5), în scopul de a instrui profesorii cu privire la modul în care pot preda limba maternă ca limbă străină.

Citește mai departe:Hellenic Culture Centre (Grecia)

Almond Vocational Link (Marea Britanie)

      Almond Vocational Link (Marea Britanie)

 

 http://www.almondvoclink.co.uk/


 

Almond Vocational Link este o companie profesională, apărută ca rezultat al experiențeicâștigate din lucrul cu elevii din toată lumea, de mai bine de 20 de ani. În ultimii 7 ani,am fost implicați în programede mobilități Leonardo da Vinci pentru Învățământ Vocațional (IVT) și de Integrare a Oamenilor în Piața Muncii (PLM). Aceste programe facilitează participanților oportunitatea de a-și practica munca prin experiențe practice în ceea ce privește înstruirea în limbi străine.

 

Cursurile de limbi străine sunt ținute de profesori de limba engleză acreditați care folosesc metodologii adaptate și interactive, în vederea maximizării rezultatelor.

 

Predarea include folosirea cărților, mediumu-uri audio-vizuale, materiale de presă zilnică, reviste și se focusează pe patru aspecte esențiale în predarea limbilor străine: Ascultarea, Vorbirea, Redactarea, Lectura, subliniind de asemenea și aspecte ale vieții de zi cu zi: școală, muncă, timp liber și hobby-uri, sănătate & siguranță, TV șimedia, cumpărături, vacanțeși multe altele.

 

Almond continuăsă aibă un succes considerabilîn mobilitățile Leonardo da Vinci, datorităfelului în care noi împlementăm standardeleprezente în ghidurile Comisiei Europene pentru cele mai bune practici. Noi am avut succes și în alte proiecte sub programul LLP, avand un parteneriat Leonardo da Vinci aprobat, coordonând și Grundtvig, VETPRO sau alte proiecte.

 

Citește mai departe:Almond Vocational Link (Marea Britanie)

Lingua Piu (Italia)

Lingua Piu (Italia)

         http://www.linguapiu.eu/

 

 

 


 

Noi suntem acreditați ca centru de instruire, recunoscut de către autoritățileItaliene. Avem 20 de instructori care predau celor 100 de studenți pe an. Organizația noastră este specializatăîn predarea limbilor străine și ICT pentru copii și adulți (care lucrează încă sau sunt oameni la pensie, care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de învățare și propriul curriculum vitae).

 

Noi avem dealtfel și o experiență însemnată cu implementarea metodologiei Montessori în predarea limbilor străine la copii, participând la cursuri de actualizare Montessori și având contracte cu școlile Montessori locale, ca și cu experții acestora. Datorită acestei experiențe  noi am experimentat metodologia Montessori cu adulți, în cursurile noastre proprii.

 

Citește mai departe:Lingua Piu (Italia)

Asociația YF-YOUTH&FUTURE (România)

ASOCIAȚIA YF-YOUTH&FUTURE (Romania)

 

http://www.youthandfuture.ro/


Scopul principal al Asociației YF - YOUTH & FUTURE, organizație non-guvernamentală, non-profit, este de a stimula integrarea tinerilor și a cetățenilor în cadrul societate, fără excepție de vârstă, naționalitate, etnie, religie sau sex, prin implementarea și gestionarea de proiecte de învățare pe parcursul vieții și de cetățenieeuropeană, contribuind pozitiv lainițierea activităților de conștientizare precum: educația privind drepturile cetățenilor europeni și obligațiile acestora în societate, orientare profesionalăa tineretului sau a persoanelor cu nevoi de incluziune socială, educație ecologiși de protecție a mediului, sport, cultură etc.

Prin proiectele sale implementate și activitățile desfășurate (proeicete Comenius Regio, Europa pentru Cetățeni, Comenius Multilateral, Tineret in Acțiune 1.1./ 4.3., KA 2 ș.a.), Asociația YF-YOUTH&FUTURE a avut o contribuție importantă la elaborarea și dezvoltarea strategiilor locale în legătură cu politicile publice în ceea ce privește problemele tinerilor, migrația forței de muncă, transferul de abilități ale partenerilor sociali, incluziune socială a persoanelor dezavantajate, voluntariat și toleranță, spirit de membru și cetățenia UE. Întregului personal al organizației, voluntari, profesori universitari și studenți, oameni de cultură și personalități publice, precum și majoritatea membrilor sunt implicați creativ în sistemul educațional superiordin România și nu numai, organizația fiind implicată civic în toate transformările și politicile publice și cetățeneștilocale/regionale.

Citește mai departe:Asociația YF-YOUTH&FUTURE (România)

FaLang translation system by Faboba