logotype

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (Polska)

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM (Polska)

 

 http://www.cb.szczecin.pl/

 

 

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, założona w 2000r jest niezmiennie oceniana jako jedna z najlepszych prywatnych uczelni w północnej Polsce. Collegium Balticum wyróżnia jego ogromny kapitał ludzki oraz możliwości rozwoju. Władzom uczelni udało się stworzyć instytucję, która oferuje swoim studentom solidne wykształcenie, a co się z tym wiąże wspaniały start w zawodowe życie. Oczekuje się iż młodzi ludzie uzyskają wiedzę z wielu dyscyplin, co umożliwia im zdobycie interdyscyplinarnej edukacji, oferując im tym samym lepszą szansę na trudnym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Collegium Balticum prowadzi kształcenie zgodnie z wymaganiami i standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Deklaracji Bolońskiej, celem której jest stworzenie wspólnej platformy szkolnictwa wyższego oraz społecznego obszaru badań naukowych. Obecna oferta edukacyjna obejmuje następujące kierunki: pedagogika, dziennikarstwo, ekonomia i zarządzanie, nauki polityczne, filologia na poziomie licencjackim, magisterskim oraz studia podyplomowe.

Celem uczelni jest zapewnienie doskonałego kształcenia jak również atrakcyjności i powodzenia proponowanych programów. Oferta kształcenia jest nieustannie dopasowywana do wymogów rynku. Zapewnia to rozwój potencjału intelektualnego studentów i kształtuje ich umiejętności interpersonalne, przywódcze, umiejętność pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów. Poza tym rozwija dyscyplinę, myślenie twórcze, skuteczność, elastyczność oraz przedsiębiorczość.

Znaczącą część pracy badawczej instytucji stanowi upowszechnianie wyników oraz wymiana doświadczeń na drodze konferencji i seminariów. Collegium Balticum organizuje lokalne i krajowe seminaria, sympozja oraz konferencje naukowe, które są wysoko cenione przez inne instytucje oraz przyciągają prelegentów zarówno spośród naszego grona pracowników akademickich jak również profesorów i ekspertów z różnych dziedzin ekonomii.

Collegium Balticum mieści się w północno-zachodniej Polsce, w Szczecinie, który obecnie charakteryzuje się znacznym potencjałem rozwoju, a także oferuje wspaniałe możliwości dla różnych inwestorów, pomimo wskaźnika bezrobocia na poziomie 16.5%.

Ponadto Szczecin jest ważnym ośrodkiem badawczym cieszącym się wysoką reputacją za granicą, a jego ogromny potencjał naukowy ma istotny wpływ na rozwój nauki w naszym kraju.

Obecnie wiele rodzin cierpi niedostatek spowodowany brakiem stałych dochodów. Brakuje odpowiedniej opieki nad dziećmi i osobami starszymi, znaczny odsetek młodzieży regularnie nie uczęszcza do szkoły, a ich rodzice nie mogą poświęcić im odpowiednio dużo troski i uwagi oraz zapewnić możliwości kształcenia. Dlatego Collegium Balticum odgrywa ważną rolę na w sferze edukacji, wychodząc z ofertą dodatkowych kursów tematycznych dla grup osób pokrzywdzonych społecznie tj. osób z obszarów społecznie i ekonomicznie zaniedbanych, osób niewykwalifikowanych oraz pozostałych. Celem Uczelni jest współpraca z lokalnymi i regionalnymi władzami w celu zapewnienia tym osobom tematycznych warsztatów i seminariów oraz zaangażowania grup docelowych. Będąc częścią projektu, Uczelnia ma możliwość zaangażowania władz szkolnych oraz lokalnej społeczności w oferowane zajęcia i akcje.

 

FaLang translation system by Faboba